page_banner

תרומה לצדקה: עזרה לתלמידים באזורים הרריים עניים לחזור לבית הספר


בספטמבר 2022, Tianjin Royal Steel Group תרמה קרוב למיליון קרנות צדקה לקרן הצדקה של סצ'ואן סומה כדי לרכוש ציוד לבית ספר וצרכים יומיומיים עבור 9 בתי ספר יסודיים ו-4 חטיבות ביניים.

קבוצה מלכותית-תרומה של חומר לבית הספר היסודי הופ

הלב שלנו נמצא בדליאנגשאן, ואנחנו רק מקווים שבאמצעות מאמצינו הצנועים נוכל לעזור ליותר ילדים באזורים הרריים קשים לקבל חינוך טוב יותר ולחלוק את האהבה תחת אותם שמיים כחולים.

חדשות 4
חדשות 3

כל עוד יש אהבה, הכל משתנה.

חדשות6
חדשות5
חדשות2

זמן פרסום: 16 בנובמבר 2022