page_banner

פעילות צדקה תאגידית: מלגת השראה


מאז הקמת המפעל, טיאנג'ין רויאל סטיל גרופ ארגנה מספר פעילויות סיוע לסטודנטים, מסבסדת סטודנטים עניים ותלמידי תיכון, ומתירה לילדים באזורים הרריים ללכת לבית הספר וללבוש בגדים.

חדשות 1

פעילויות מימון אלו, עמיתים המסייעים לילדים באזורים הרריים מוכי עוני, לא רק הביעו את הדאגה והעזרה של החברה לחינוך, אלא גם הוכיחו את אחריותנו ואחריותנו כמפעל בעידן החדש, וביססו לחברה תדמית תאגידית טובה.

חדשות 3
חדשות 4
חֲדָשׁוֹת

ROYAL BUILD THE WORLD


זמן פרסום: 16 בנובמבר 2022