page_banner

קבוצת רויאל - טיפול בקשישים כפול יום תשיעי תנחומי בית אבות


פסטיבל תשיעי כפול, כבוד חזק לקשישים


לרגל פסטיבל כפול תשיעי המסורתי, בני משפחתם של עובדי קבוצת רונגיואן הלכו לבית האבות כדי לבצע את פעילויות התנחומים של פסטיבל כפול תשיעי ולבלות את פסטיבל כפול תשיעי עם קשישים!
ברכה ותנחומים הם כמו שמש חמימה בסתיו, המעלה חיוכים מאושרים על פניהם של קשישים.Rongyuan Group תמשיך להפעיל את האור והחום שלה במפעלי רווחה ציבוריים, להחזיר לחברה במאמציה הצנועים ולעזור למי שבאמת זקוק לעזרה!

רויאל גרופ - טיפול בקשישים כפול יום תשיעי תנחומים בבית אבות (6)
רויאל גרופ - טיפול בקשישים כפול יום תשיעי תנחומים בבית אבות (1)
רויאל גרופ - טיפול בקשישים כפול יום תשיעי תנחומים בבית אבות (2)

זמן פרסום: 23 באוקטובר 2023